1.
Er was eens,...
een poppenmaker Geppetto hij maakte een speciale pop
en noemde hem Pinokkio. "Ik wens dat je een echt jongen bent"
zei Geppetto bedroefd. "Want ik ben zo alleen".
Die nacht kwam de Blauwe Fee naar Geppetto's werkplaats.


Once upon a time, Geppetto the woodcarver made a special puppet
that he named Pinocchio. "I wish you were a real boy," said Geppetto, sadly.
That night the Blue Fairy came to Geppetto's

2.
"Goed Geppetto" zei ze, "Je maakt andere altijd gelukkig,
je verdient het dat je wens uitkomt".
Lachend raakte de Blauwe Fee het popje aan met haar hand.
"Klein popje, gemaakt van hout. Wordt wakker".
en in een oogwerk, bracht zij Pinokkio tot leven.
"Pinokkio, als je braaf, eerlijk en aardig bent, word je op
een dag een echte jongen," zei de Blauwe Fee.


workshop. "Good Geppetto," she said, "you have made others
so happy, you deserve to have your wish come true." Smiling,
the Blue Fairy touched the puppet gently with her wand. "Little
puppet made of pine, wake! The gift of life be thine!" And in
the blink of an eye, she brought Pinocchio to life.
"Pinocchio, if you are brave, truthful, and unselfish, you will
be a real boy someday," said the Blue Fairy.

3.
Toen wendde zij zich tot Jimmy Krekel. "Jimmy," zei ze
"jij moet Pinokkio helpen". Ze vertelde Jimmy dat ze
hem een hele belangrijke baan had gegeven. Hij moest Pinokkio's
"goede geweten" zijn. De volgende dag stuurde Geppetto
trots zijn kleine houten jongen naar school. "Jimmy Krekel
zal je de weg wijzen" zei Geppetto. "Doe geen dingen waar
je spijt van krijgt." Pinokkio ging weg, maar kwam niet aan
bij school.


Then she turned to Jiminy Cricket. "Jiminy," she said,
"you must help Pinocchio." She told Jiminy that she was
giving him a very important job. He must be Pinocchio's
conscience -- keeper of the knowledge of right and wrong. The
next day Geppetto proudly sent his little wooden boy off to school.
"Jiminy Cricket will show you the way," said Geppetto. "Be sure to
go right there." Pinocchio headed off, but never found his way to

4.
Pinokkio ging op pad met Stromboli, een gemene poppenspeler, die
hem beloofde beroemd te maken. Die nacht had Pinokkio veel
plezier, toen hij dansde op het podium. Maar daarna sloot
Stromboli hem op in een kooi, zodat hij niet kom ontsnappen.
de Blauwe Fee verscheen en vroeg waarom hij niet naar school was gegaan.


school. He went away with Stromboli, an evil puppeteer, who promised
to make him famous. That night Pinocchio had great fun as he danced on
the stage. But afterward Stromboli locked him in a cage so he could never
escape. The Blue Fairy appeared and asked Pinocchio why he

5.
Pinokkio loog en zei dat hij was ontvoerd. Opeens begon zijn
neus te groeien. Toen Pinokkio de waarheid had verteld, toverde de
Blauwe Fee zijn neus terug."Dit is de laatste keer dat ik je help,
een kind dat jokt, kan net zo goed van hout zijn."


hadn't gone to school. Pinocchio lied and told her he had been
kidnapped. Suddenly his nose began to grow. When Pinocchio finally
told the truth, the fairy set him free. "I'll forgive you this once,
Pinocchio. But this is the last time I can help you. Remember,
a boy who won't be good

6.
De volgende dag ontmoette Pinokkio een man op een koets, getrokken
door zielige kleine ezeltjes. "Ga met ons mee, naar Plezier Eiland"
zei de man op de koets. De koets zat vol met lawaai makende jongetjes.
Pinokkio vond het er leuk uitzien. "Niet mee gaan Pinokkio!" schreeuwde
Jimmy Krekel. Maar toch ging Pinokkio mee, klaar voor avontuur.


might just as well be made of wood!"
The next day Pinocchio met a man who drove a stagecoach pulled by a team
of sad little donkeys. "Come with us to Pleasure Island!" said the
coachman. The stagecoach was full of noisy boys. They were laughing
and talking all at once. Pinocchio thought it looked like fun. "Don't go,
Pinoke!" cried Jiminy Cricket, but still Pinocchio climbed aboard, ready
for adventure.

7.
Op Plezier Eiland, stopte Pinokkio en de andere jongetjes, zich vol met
snoepjes. Maar Pinokkio's plezier duurde niet lang. Plotseling kreeg hij
ezelsoren en een staart! Pinokkio was bang. Hij en Jimmy Krekel rende
voor hun leven, weg van Plezier Eiland. Maar toen ze thuis kwamen was
Geppetto verdwenen. Pinokkio was erg overstuur. Waar kon Geppetto zijn?
Opeens verscheen er een duif met een bericht van Geppetto.


On Pleasure Island, Pinocchio and the other boys ran wild and stuffed
themselves with sweets. But Pinocchio's fun did not last long. All of
a sudden, he began to grow donkey ears and a tail! Pinocchio was frightened.
He and Jiminy Cricket ran for their lives, away from Pleasure Island.
But when the two returned home, Geppetto was gone. Pinocchio was very upset.
Where could Geppetto be? A dove suddenly appeared with a note from Geppetto. The

8.
Op het briefje stond, dat Geppetto naar zee was gegaan om Pinokkio te
zoeken, maar Geppetto was opgeslokt door een Walvis.
Pinokkio ging direkt om Monstro, de Walvis, te vinden en zijn vader
te redden. En inderdaad Pinokkio vond Geppetto in de buik van de grote Walvis.
Geppetto was zo blij dat hij zijn kleine poppetje zag.


note said he had gone to sea to look for Pinocchio and had been swallowed
by a whale. Pinocchio set off at once to find Monstro the whale and save his
father. And indeed, Pinocchio found Geppetto in the belly of the great whale.
Geppetto was thrilled to see his little puppet. But how were they ever going
to get out

9.
Maar hoe moeten ze uit de buik van de Walvis komen? Pinokkio had een
idee. Samen maakten zij een vuur en gebruikte de rook om Monstro te laten niezen.
Geppetto en Pinokkio werden uit de Walvis gegooid en vielen in zee.


of there? Pinocchio had an idea. Together, they built a fire and used the
smoke to make Monstro sneeze.
Geppetto and Pinocchio were thrown out of the whale and into the sea.
Fighting the waves, Pinocchio helped

10.
Vechtend tegen de golven hielp Pinokkio zijn vader in veiligheid. Maar Pinokkio
lag met zijn gezicht onder water!! Geppetto pakte Pinokkio op in zijn armen en
droeg hem naar huis. Geppetto legde Pinokkio in zijn bed en knielde ernaast.
"Kleine Pinokkio, je riskeerde je leven, om mij te redden," huilde hij.
Plotseling verscheen de Blauwe Fee nog een keer.


get his father to shore safe and sound. But there was Pinocchio lying
face down in the water! Geppetto scooped Pinocchio up in his arms and
carried him home. Geppetto laid Pinocchio on his bed and knelt by his
side. "Little Pinocchio, you risked your life to save me," he sobbed.
Suddenly the Blue Fairy appeared once more. Waving

11.
Ze zwaaide met haar toverstafje over Pinokkio. "Je hebt bewezen dat je een
brave, eerlijke en aardige jongen bent." zei ze, "Vandaag zal je een echte jongen
worden. WORDT WAKKER WORDT WAKKER!!" Jimmy Krekel zag hoe zijn vriendje tot
leven kwam. Hun problemen waren over en Jimmy's baan zat er op. Uiteindelijk is
Geppetto's wens voor een echte zoon in vervulling gegaan.


her magic wand over Pinocchio, she said, "Now you have proven yourself brave,
truthful, and unselfish. Today you will become a real boy. Awake, Pinocchio,
awake!" Jiminy Cricket watched as his friend came to life. Their troubles were
over and Jiminy's job was done. At last, Geppetto's wish for a real son had come true.
</span>